Waypoints på en Garmin eTrex Vista

Denne guide beskriver hvordan koordinater på en cache indtastes på GPS, og hvordan der så navigeres hen til cachen. Jeg har taget GCA3A Christmas Stash som eksempel.

Fra denne Main Menu vælges Mark.
Koordinaterne på Christmas Stash er N 56° 16.476 E 010° 28.053, som jeg har indtastet vha. Vistaens click-stick. Koordinaterne kan også overføres via seriel kommunikation fra forskellige GPS programmer, som f.eks.:
G7ToWin
GpsTrack
GPS TrackMaker
Track View
EasyGPS
GPS Manager
MyGPS

Disse links er taget fra firstwaypoint.com.
Vælg Goto når koordinaterne er tastet ind.
Denne Navigation skærm viser øverst navnet på det waypoint der navigeres til, samt hvor langt der er og hvor lang tid det vil tage at komme derhen.
I midten af skærmen ses kompasrosen. Den viser hvilken retning du er på vej i og hvilken kurs du skal følge for at komme til cachen.
Pilen peger mod cachen, og den lille lodrette streg over 15 over pilen indikerer den retning du går i, dvs. ca. 147°. Det er et dårligt eksempel, for normalt går man ikke direkte mod cachen, hvilket du så vil kunne se på pilen.
Note: For at lave billederne til denne guide er GPSen sat i test mode, og vil så altid bevæge sig direkte hen mod det valgte waypoint med 20 km/h. Derfor peger pilen opad på billedet.
En anden mulighed er at se på kortet i Vistaen, hvor man kan se den lille trekant, som viser GPSens position og retning. Den tykke stiplede streg foran trekanten er vejen til cachen.
Cirklen rundt om trekanten viser hvor stor nøjagtigheden på GPSens position er sammenholdt med hvor detaljeret kortet er. Dvs. større unøjagtighed på GPSens position (f.eks. signalforhold, få og dårligt placerede satellitter), eller unøjagtige kort vil give en større cirkel. GPSens rigtige position er altså et eller andet sted indenfor cirklen.
I toppen vises igen hvilket waypoint der navigeres til, samt hvor langt der er tilbage og hvor lang tid det vil tage at komme frem, såfremt man fortsætter i samme retning med samme hastighed.
Så mangler der bare at I får jer tilmeldt geocaching.com og får udvalgt jeres første cache.

Billederne er lavet med G7ToWin.